top of page

Mgr. Zoltán Duna

Rozvodový právník

od roku 2009

  • Obrázek autoraDuna Zoltán

Střídavá péče o děti po rozvodu. Aneb je střídavá péče ideální péče?

Aktualizováno: 3. 11. 2023

Manželé jste být přestali, ale rodiči jste neustále.


Dnešní společnost sice tíhne k individualismu, ale zároveň je zde obrovsky silný závazek vůči dětem. Nehádat se kvůli nim, domluvit se. Udělat maximum pro jejich blaho. Variant jak k tomu přistoupit je více. My se dnes podíváme na jednu z nich - střídavou péči.


Je nutné řešit věc u soudu?

Jste-li manželé a rozhodli jste se, že jimi už být nechcete, soud vás nerozvede dříve, než opatrovnický soud určí, komu děti připadnou do péče. Samozřejmě je možné se i u tohoto soudu domluvit. Soud pak dohodu schválí nebo rozhodne sám.

Když jste nebyli manželé, rozcházíte se a máte děti, soud o nich rozhodovat nemusí, pokud se domluvíte. V opačném případě, např. se nedohodnete nebo jedna strana dohodu poruší, je možné obrátit se na soud.


Varianty péče o děti po rozvodu


V Čechách známe především model, kdy je dítě svěřeno do výlučné péče jednoho z bývalých manželů, v drtivé většině případů to bývá do péče matky. Další variantou je péče střídavá nebo společná. Soud by měl posuzovat tu nejvhodnější možnost právě dle potřeb a situace dítěte.


Pokud je zvolena výlučná péče jednoho z rodičů, v praxi to pak většinou funguje tak, že pečující rodič se o dítě stará a tráví s ním většinu času. Druhý rodič, který většinou platí i výživné na dítě, má dítě přidělené v určité termíny - např. víkend jednou za 14 dní a a dva týdny o letních prázdninách.


Co se týče společné péče o dítě, ta u nás není tolik rozšířená a vyžaduje souhlas obou rodičů. Bývalí manželé se musí domluvit na detailním rozvrhu, kdy se kdo bude o dítě starat a samozřejmě se domluví i po finanční stránce. Je vhodná pokud spolu rodiče stále bydlí ve společné domácnosti nebo alespoň poblíž.


Samozřejmě se dá péče v průběhu let upravovat a můžete tak reagovat na změny, které v životě nevyhnutelně nastávají. Ať už se jedná o stěhování do ciziny, nástup dítěte do školy v jiném městě, apod.


Proč střídavá péče


Nyní se detailněji zaměříme na poslední variantu, a to střídavou péči. Tato možnost je vhodná, pokud se rodiče o své děti chtějí starat stejným dílem. V praxi to znamená, že s nimi tráví přibližně stejnou dobu a rodiče si děti předávají buď po týdnu nebo po 14 dnech, záleží jen na nich, jak se domluví.

V tomto případě jsou alimenty vyměřeny většinou ve stejné výši. Rodič tak vyživuje dítě ze svého po dobu, kdy se o něj stará. Samozřejmě na náklady jako jsou školné, kroužky nebo jiné dražší vybavení, které dítě potřebuje, by se měli rodiče složit, ale opět záleží na domluvě.

Nezapomeňte, že soud vždy bere v potaz to, co je nejlepší pro vaše dítě. Takže buďte připraveni, že se bude zajímat o jeho přání, pohled na věc i o to, jaké vztahy má s vámi jako rodiči a jaké vztahy má se svými sourozenci nebo prarodiči. To soud zjišťuje až od přibližně 9 let života dítěte.


MŮJ TIP
Střídavá péče je vhodná zejména pokud spolu dokážete základně komunikovat, shodnete se v základních rysech na výchově a věříte v důležitost přítomnosti obou rodičů podílející se na výchově. Určitě není dobré si pak dělat vzájemné naschvály (např. nepřivést dítě na kroužek, který domluvil druhý rodič). Aby střídavá péče mohla správně fungovat, je důležité abyste jednali v zájmu dítěte.


Překážky střídavé péče

Jednou z překážet střídavé péče je především velká vzdálenost mezi domovy rodičů nebo objektivní neschopnost jednoho rodiče se o děti starat. Dítě by v takovém případě každý týden nebo 14 dní hodně cestovalo a ještě by střídalo školky nebo školy. Samozřejmě toto posuzování je individuální a vždy je zásadní, aby řešení bylo ideální pro dítě.


246 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page