top of page

Mgr. Zoltán Duna

Rozvodový právník

od roku 2009

 • Obrázek autoraDuna Zoltán

Domácí násilí. Aneb když se Vám to nelíbí.

“Co se doma uvaří, to se doma sní.” “Neper špinavé prádlo na veřejnosti.”

Jedny z mnoha českých přísloví, která jsou nám již od dětství vtloukána do hlavy a my tak máme pocit, že si všechno musíme vyřešit sami. Ale jsou situace, na které sami nestačíme a je dobré si říci o pomoc. Jednou z nich je domácí násilí. Jak ho poznat a co v takové situaci dělat? Na koho se můžete obrátit a jak postupovat?


Co je vlastně domácí násilí?

Hranice je někdy tenká a často týrání od agresora přichází postupně, je velmi dobře promyšlené a časem může eskalovat. Proto někdy není snadné ho poznat a někdy je ještě těžší si připustit, že právě u vás k němu dochází. Domácí násilí jako trestný čin byl do trestního zákona zařazen poměrně nedávno a to pod názvem “Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě”.


Dnes je domácí násilí zákonem definováno jako především fyzické, psychické nebo sexuální násilí, ke kterému dochází mezi blízkými osobami. Osobou blízkou se rozumí každá osoba, vůči které důvodně vnímáme újmu druhého jako svoji vlastní. Může se jednat o přímé příbuzné (matka, otec, sourozenci), manželé a registrovaní partneři, a další osoby.


Aby se jednalo o domácí násilí, musí splňovat tyto znaky:

 • Opakování a dlouhodobost - pokud došlo k jednomu útoku, nelze říci, že se jedná o domácí násilí. Ale samozřejmě může jít o první projev.

 • Neveřejnost - k týrání zpravidla dochází tzv. “za zavřenými dveřmi”, násilná osoba si ve většině případů dává velmi dobrý pozor na to, aby k násilí nedocházelo na veřejnosti a nebyli tak očití svědci.

 • Eskalace - postupné stupňování intenzity útoku od shazování, zesměšňování až k závažným trestným činům ohrožujícím život a zdraví ohrožené osoby.

 • Jasné rozdělení rolí - pro domácí násilí platí, že se nejedná o vzájemné hádky, spory, útoky, ale vždy je jasné, kdo je ohrožená a kdo násilná osoba.

Jak postupovat

V případě, že u vás doma probíhá domácí násilí a jste tedy ohroženou osobou, určitě uvědomte ihned Policii ČR a podejte trestní oznámení. Jedná-li se o vašeho partnera, Policie ze zákona může násilnou osobu vykázat z vašeho bytu a to až na 10 dní. Díky tomu získáte potřebný čas k tomu, abyste si rozmysleli, co dál.


MŮJ TIP

Věřím, že 10 dní na urovnání si myšlenek může být málo. Proto využijte možnost tuto dobu prodloužit pomocí předběžného opatření.

Jestliže jste rozhodnuti, že od partnera odejdete, ale bojíte se, že zůstanete bez peněz (častý argument především maminek na mateřské nebo rodičovské dovolené), tak vás mohu alespoň částečně uklidnit. Vyživovací povinnost v případě, že jste manželé, na vás a vaše děti stále trvá.


Jaké jsou další kroky:

 • Najděte si nové bydlení - nejlépe takové, kde vás násilná osoba nebude hledat.

 • Podejte návrh na svěření dětí do péče a stanovení výživného.

 • Kontaktujte OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí).

 • Kontaktujte organizaci, která pomáhá obětem domácí násilí. Např. Bílý kruh bezpečí. Tyto organizace vám mohou dát díky svým letitým zkušenostem konkrétní rady a pomoci především v začátcích.

Projevy domácího násilí

 • Fyzické násilí - může se jednat o jakékoliv násilí od facky, škrábání, tahání za vlasy, až po údery takové síly, při kterých může dojít k ohrožení na zdraví či dokonce na životě. Patří sem také omezování v pohybu (např. svázání, zamčení doma).

 • Psychické násilí - toto týraní se hůřeji prokazuje. Dochází k němu prostřednictvím urážek, shazování, zesměšňování nebo kritizování. Násilná osoba často ohroženou osobu zastrašuje, vydírá, vyhrožuje jí nebo ji kontroluje. Může ji například doprovázet do práce a z práce, často jí volat a chtít k telefonu někoho, kdo její přítomnost na daném místě (třeba na pracovišti) potvrdí.

 • Sexuální násilí - násilník si často vynucuje sexuální praktiky, které jeho partnerovi nejsou příjemné nebo ho k sexu přímo nutí.

 • Ekonomické násilí - ohrožená osoba musí například odevzdávat peníze a nemá nad nimi kontrolu nebo má výslovný zákaz chodit do práce.

 • Sociální izolace - odtržení ohrožené osoby od jejích blízkých - rodiny, přátel, kolegů z práce.

Došlo k fyzickému napadení. Co teď?

 • Určitě na nic nečekejte a zavolejte okamžitě na linku 158.

 • Nechte se ošetřit lékařem a následně si vyžádejte zprávu o svém zdravotním stavu.

 • Vyfoťte si svá zranění, rozbité předměty v domácnosti, případně cokoliv dalšího.

1 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page