top of page

Mgr. Zoltán Duna

Rozvodový právník

od roku 2009

  • Obrázek autoraDuna Zoltán

Alimenty pro zletilé děti. Aneb do kdy se má výživné platit.


MŮJ TIP

Jestliže na vás rodič alimenty neplatí, nebo je platí se zpožděním, můžete po něm u soudu žádat úroky z prodlení. Pokud chcete od rodiče vyšší výživné, můžete u soudu podat návrh na zvýšení výživného. Máte nárok požadovat toto zvýšení až 3 roky zpětně před podáním návrhu.

Sladkých osmnáct. Ano, někteří máme představu, že dosažením zletilosti se nám otevírá svět a s ním přichází i svoboda. V jistých případech určitě. Co když ale pocházíte z rozvedené rodiny a jeden z rodičů odmítá výživné platit? Jak se můžete bránit a v klidu dostudovat? A co dělat v případě, že jste platící rodič? Do kdy platí vaše vyživovací povinnost? Na to se podíváme v dnešním článku.

Co je výživné a do kdy je hrazeno?

O výživném jsme podrobněji psali v našem článku zde (<-- odkaz na článek). Ale alespoň stručně - výživné je označení pro finanční částku, která ale není jako pojem přímo definována v zákoně. Touto částkou rodič zajišťují zcela nebo částečně uspokojení životních a dalších nezbytných potřeb osobě, která má na výživné nárok. K této osobě má zpravidla příbuzenský vztah. Nejčastěji se vyživovací povinnost uplatňuje právě na děti.


Co do výživného patří:

  • strava

  • ošacení

  • zabezpečení vzdělání

  • kulturní a sportovní akce

  • tvorba úspor


Povinnost rodičů platit alimenty na své děti není nijak časově ohraničena, tudíž to v praxi neznamená, že dosažením 18 let se o sebe dítě musí postarat samo a rodič tak může přestat platit. Ale dochází k jedné zásadní změně - dítě, které dosáhlo zletilosti už je právně způsobilé vymáhat si výživné samo.


Pokud jste tedy rodič zletilého dítěte, připravte se, že alimenty na něj můžete platit po celou dobu, kdy dítě bude studovat. Může to být klidně i do jeho 30 let. Ovšem, ukončí-li váš potomek studium už v 18 letech, nic nebrání tomu, aby si našel práci, vydělával a vám jako rodiči, tak vyživovací povinnost skončila.

Může se ovšem stát, že dítě studuje až moc dlouho, často střídá školy nebo se smysluplně nepřipravuje na výkon svého budoucího povolání. Pak soud může dojít k rozhodnutí, kdy rodič již nemusí dále platit alimenty.


Výjimky potvrzující pravidlo

Samozřejmě i zde existují výjimky, např. když vaše dítě z nějakého důvodu nemůže pracovat a postarat se tak o sebe (invalidita), tak vaše vyživovací povinnost vůči němu trvá dál. Toto se odvíjí od stupně postižení dítěte.

Pak je tu další varianta a to když vyživovací povinnost sice zanikla, ale nastanou situace, kdy se může znovu obnovit. Sem patří např. když dítě začne pracovat a vydělávat si na sebe, ale po čase onemocní vážnou chorobou a již není schopno se samo uživit.

A poslední možností, která je ale pro rodiče, který nechce platit, příjemná, je, když povinnost hradit výživné zanikne i přes to, že si dítě nevydělává. Taková situace nastane, když dítě uzavře sňatek.


Co je tedy jinak, když dosáhnu zletilosti?

V den dosažení 18 let a s ním nabytí plnoletosti, získáváte i zodpovědnost a procesní způsobilost. Tzn. že u soudu již vystupujete sami za sebe. Jestliže vám tedy jeden z rodičů odmítá platit výživné a nedojde k vzájemné dohodě, musíte u soudu žádat o přiznání výživného již sami za sebe. Také alimenty od této chvíle chodí na váš vlastní účet a ne rodiči, který se o vás stará a má vás v péči.


16 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page