top of page

Mgr. Zoltán Duna

Rozvodový právník

od roku 2009

  • Obrázek autoraMgr. Zoltán Duna

Společné Jmění Manželů

Nejčastěji ke zrušení nebo zúžení společného jmění dochází při rozvodu manželství (nebo když jeden z manželů zemře) Pokud jste manželé a neuzavřeli jste zvláštní smlouvu, kterou byste SJM zrušili, a ani vám ho nezrušil soud, pak máte společné jmění manželů od uzavření sňatku.


MŮJ TIP

"Začněte schraňovat důkazy o společném majetku. Co podle Vás do něj spadá? Někdy více, než si myslíte."

Co patří do SJM?

Občanský zákoník říká, že to, co manželům náleží a má majetkovou hodnotu, je součástí jejich společného jmění. Patří sem majetek i dluhy (závazky). Pokud jde o majetek, spadá do něj vše, co získal jeden nebo oba manželé za trvání manželství s určitými výjimkami. Do společného jmění tak patří například mzda obou manželů, a to od chvíle, kdy jim dojde na účet nebo je fyzicky vyplacena. Při podnikání je to obdobně.


Co nepatří do SJM?

Do SJM nenáleží finance či věci, které:

  • slouží osobní potřebě jednoho z manželů (např. oblečení a hygienické potřeby),

  • některý z manželů nabyl darem nebo zdědil (pokud ovšem dar nebo dědictví není výslovně určeno oběma manželům do SJM),

  • nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech (například bolestné vyplacené po autonehodě),

  • nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví (například manžel prodá motorku, kterou měl ve svém výlučném vlastnictví, a za tyto peníze si pořídí novou – i nová motorka bude ve výlučném vlastnictví),

  • nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

Do společného jmění patří také zisky z výlučného majetku. Pokud tedy má váš protějšek ve výlučném vlastnictví byt (např. proto, že jej vlastnil již před svatbou nebo ho po svatbě třeba zdědil), zisk z pronájmu tohoto bytu už je společným majetkem. V určitých případech může být ve společném jmění i podíl v obchodní společnosti.Advokát sděluje:

"Valorizace (zhodnocení) nemovitosti je zapotřebí také řešit. Pak můžete dosáhnout mnohem lepšího vypořádání."


SPOLEČNÉ DLUHY


Společné jmění zahrnuje i dluhy. Pokud si tedy s manželkou vezmete společně půjčku, nebo hypotéku, bude i tento závazek ve společném jmění. Společný dluh ovšem vznikne i ve chvíli, kdy se zaváže jen jeden z manželů, ale pouze za situace, kdy jde o obstarávání běžných nákupů pro rodinu. Ve chvíli, kdy tedy půjde manželka na běžný nákup potravin, bude to v režimu SJM, ale pokud by si bez souhlasu manželky vzal větší půjčku (například na podnikání), měl by být takový závazek pouze jeho výhradním dluhem. Avšak problémy začínají mezi manžely, když jeden z manželů k tomu nechce přistoupit spravedlivě a morálně. Pak začíná boj mezi právníky.


Na co máte nárok? Aneb chci, aby to bylo spravedlivé.

Buď na polovinu ze všeho nebo ne. Ale zkušená rozvodová právnička Vám toto dokáže sdělit velmi rychle a také Vám rychle sepíše dohodu o vypořádání společného majetku, která bude spravedlivá.


Majetek mimo a navíc

Manželé mohou během manželství své společné jmění i zúžit nebo rozšířit. Je to jednoduché. Zužuje se většinou, když už není plná důvěra mezi manželi nebo jsou obavy z budoucnosti. A většinou se rozšiřuje společné jmění manželů, pokud jeden z manželů se takto rozhodne a jeví se mu tento postup jako správný a možná i morální (např. pokud jeden z manželů zdědí dům a napíše na svou manželku polovinu domu).Ocenění společného majetku.

Ve většině případů se vychází z toho, že každý má nárok na stejný podíl ze společného majetku. Výjimečně ale může soud rozhodnout, že jeden z exmanželů má dostat méně. Na to ale nemá vliv pokud jeden z manželů nevydělával skoro nic a druhý pracoval od nevidím do nevidím.


Zánik společného jmění manželů rozvodem

Dohodou, dohodou a jedině dohodou. Nechcete se soudit 5 až 10 let. Pokud se Vám dohoda nedaří, tak se obraťte na odborníky, aby Vám s dohodou pomohli. Soudy jsou neuvěřitelně pomalé a dokazování před soudem není opravdu vůbec jednoduché. Řeší se i celá historie manželství a skoro na vše potřebujete dobrý důkat. Nejvýhodnější řešení vypořádání SJM představuje tedy dohoda. Můžete jí uzavřít před rozvodem nebo po rozvodu. Nebo často klienti uzavřou dohodu v soudní síni, jelikož například po dvou letech soudních tahanic už nemají chuť, sílu a třeba ani peníze na souzení. Toto je tvrdá realita při vypořádání společného jmění manželů, pokud nejsou manželé schopni a ochotni dobře rozvod vyřešit. Nebo prostě do 3 let od rozvodu můžete podat žalobu na soud, aby SJM vypořádal. Často soud rozhodne o prodeji nemovitosti a spravedlivém vypořádání. Často soud rozhodne o tom, že vklad do nemovitosti (např. když jeden z manželů měl více peněz na začátku soužití a tyto peníze vložil do společné nemovitosti) se musí také vypořádat. Apod.

19 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page