top of page

Mgr. Zoltán Duna

Rozvodový právník

od roku 2009

 • Obrázek autoraMgr. Zoltán Duna

Kvalitní rozvodová dokumentace. Aneb proč nepodcenit přípravu.


Je to definitivní. Došli jste k rozhodnutí, že spolu už dále být nechcete a teď jen zbývá projít si procesem, kterému se říká rozvod. Abyste na jeho konci vyšli opět svobodní, i když na občance vám v kolonce stav už zůstane “rozvedený/rozvedená”, je k tomu potřeba vyplnit spoustu papírů. Jak na to v případě sporného a nesporného rozvodu si řekneme v dnešním článku.


Nesporný rozvod

Jestliže jste se s manželem shodli na rozvodu dohodou (tedy nesporném rozvodu), soud nebude zjišťovat příčiny rozvratu manželství. Každopádně aby vás soud rozvedl, bude od vás potřebovat tyto dokumenty:

 • dohoda o vypořádání společného jmění manželů (SJM), o bydlení a o výživném,

 • návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí,

 • návrh na rozvod manželství.

Sporný rozvod

V případě sporného rozvodu se vás týkají tyto dva dokumenty:

 • návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí,

 • návrh na rozvod manželství.

Návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí


Tento návrh se vás týká samozřejmě jen v případě, že máte s manželem děti. Soud vás nerozvede, dokud nebude jasné, jak bude o dítě po rozvodu postaráno. Je to tedy to první, o co se musíte postarat. I zde platí, že dohoda je nejlepším způsobem, jak situaci vyřešit.

Pokud se s partnerem dohodnete, ušetříte čas za zdlouhavý proces i peníze za platby znaleckých posudků a dalších soudních výdajů. Soud zajímá, zda je vaše dohoda především v zájmu dítěte. Máte-li spolu dostatečně vyspělé děti, určitě s nimi celou věc proberte, vysvětlete a zeptejte se jich i na jejich přání.

Jestliže jste dohodnuti, podáte k soudu “Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů, výchovy a výživy nezletilých dětí” a soud váš návrh schválí, gratuluji - za jedno stání máte tuto část vyřešenou.


MŮJ TIP

Upravte s partnerem poměry nezletilých dětí i v průběhu rozvodu.

Co zajímá soud a v čem musíte být s partnerem za jedno:

 • který z rodičů bude mít děti v péči,

 • jak často a po jakou dobu se budou děti stýkat s druhým rodičem,

 • samozřejmě výše výživného hrazeného na děti.


Pokud nastane situace, že se s partnerem nedokážete dohodnout, podá jeden z rodičů “Návrh na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem” k obecnímu soudu. Na stránkách Ministerstva spravedlnosti najdete vzor, kterým se můžete řídit.


MŮJ TIP

Tento vzor je pouze obecný, za sebe doporučuji před odesláním vše projít s právníkem. Pokud dojde ke špatnému vyplnění, nedodáte všechny informace a dokumenty, případně na něco zapomenete, celý proces se prodlouží.


Návrh na rozvod manželství

Tento návrh můžete podat s manželem společně nebo ho podá jeden z vás a druhý se pak k návrhu připojí.

Pokud se jedná o nesporný rozvod, je nutné splnit tyto podmínky:

 • manželství trvalo ke dni zahájení rozvodového řízení nejméně 1 rok,

 • manželé spolu nežijí alespoň 6 měsíců,

 • máte-li spolu nezletilé dítě, dohodli jste se na úpravě poměrů po rozvodu a máte tuto dohodu schválenou soudem,

 • máte vyřešené majetkové poměry.

Návrh potom můžete s manželem poslat společně.


Pokud se jedná o sporný rozvod - tedy jeden z partnerů s rozvodem nesouhlasí, manželé nejsou schopni se shodnout na péči o děti nebo vypořádání majetku, návrh na rozvod podá jeden z manželů a soud bude zjišťovat příčinu rozpadu manželství.


Žádost o rozvod je opět právní dokument, který vám doporučuji nepodcenit. Obsah tohoto dokumentu se samozřejmě liší případ od případu a jestli si chcete být jisti, že jste se nedopustili žádné chyby, která by celý proces zkomplikovala a prodloužila, obraťte se na rozvodového právníka. Ať už s žádostí o vypracování, konzultací či alespoň finální kontrolou.

Co připojit k návrhu na rozvod:

 • kopie oddacího listu,

 • návrh na vypořádání majetkových poměrů, bydlení a výživného,

 • rodný list společného dítěte (v případě, že máte nezletilé děti),

 • pravomocný rozsudek, který upravuje poměry porozvodové péče o dítě,

Návrh na vypořádání SJM

Rozvodem manželství samozřejmě zaniká i společné jmění manželů. Snad už ani nemusím zmiňovat, že nejlepším řešením, jak se můžete vypořádat, je dohoda.

Shodnete-li se, SJM zaniká ke dni zániku manželství. V případě nesporného rozvodu je nutné mít ji uzavřenou ještě před rozvodem. U sporného rozvodu to není nezbytné.
Co když se nedohodnete?

V tom případě máte tyto 3 možnosti:

 • Dohoda se dá totiž uzavřít i později. Protože v průběhu rozchodu samozřejmě hrají velkou roli i emoce, ale s odstupem času se i to může uklidnit a je pravděpodobné že k dohodě nakonec přistoupíte.

 • Další cestou je podání návrhu o vypořádání SJM k soudu. Tento návrh můžete podat do 3 let od rozvodu a soud pak rozhodne o tom, komu jaký majetek a dluhy připadnou. Často se stává, že jeden z exmanželů dostane majetek a musí druhého vyplatit, nebo se věci rozdělí, případně se přistoupí k prodeji a následnému rozdělení zisku.

 • Pokud se nedohodnete ani nepodáte návrh na vypořádání SJM, dochází tak k uplatnění tzv. zákonné domněnky. Majetek tak připadne tomu z exmanželů, který je užíval jako vlastník pro svou potřebu, potřebu své rodiny nebo rodinné domácnosti. Ostatní SJM pak přechází včetně dluhů do podílového vlastnictví obou manželů.

Rada nad zlato závěrem

Jak vidíte, když se chcete rozvést, je potřeba vyplnit spoustu dokumentů, dodat potřebné podklady a myslet na spoustu věcí. Vzhledem k tomu, že rozvod může být pro některé stresovou situací a papírování na klidu rozhodně nepřidá, určitě doporučuji zvážit spolupráci se zkušeným rozvodovým právníkem. Může vám tak kromě času a nervů ve výsledku i peníze ušetřit. A kolik stojí rozvodový právník? O tom si můžete přečíst v mém dalším článku (Kolik stojí rozvodový právník?)

19 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page