top of page

Mgr. Zoltán Duna

Rozvodový právník

od roku 2009

  • Obrázek autoraMgr. Zoltán Duna

Jak se vypořádat se společným jměním manželů po rozvodu? Aneb jak se nenechat oškubat.

Aktualizováno: 3. 11. 2023


Uzavřením manželství vzniká automaticky i společné jmění manželů. Co se ale děje, když se rozvádíte? Kdo má na co nárok? A jak správně a spravedlivě tyto věci vypořádat? Na to se dnes spolu podíváme v dnešním článku.


Co je společné jmění manželů?


Pojďme si nejprve říci, co je a co není společným jměním manželů (SJM). Pokud před svatbou neuzavřete předmanželskou smlouvu (<-- odkaz na článek), všechno, co si pořídíte po uzavření sňatku je automaticky bráno jako SJM. Tedy dům nebo byt, který jste si společně koupili. Stejně tak i nové vybavení do domácnosti nebo auto. Samozřejmě sem patří i půjčky nebo dluhy, které za trvání manželství vzniknou.


MŮJ TIP
I v průběhu manželství lze SJM upravit. Můžete ho buď zcela vypořádat nebo jen částečně zúžit.

Co do SJM naopak zejména nepatří:

  • věci osobní potřeby jako je oblečení, kosmetika, hygienické potřeby a další,

  • majetek, který jeden z manželů nabyl darem nebo zdědil (ovšem jen v případě, že tento dar nebo dědictví nebylo výslovně určeno do SJM),

  • peníze, které jeden z manželů získal jako náhradu nějaké újmy na svých právech (např. vyplacení pojistky za zdravotní komplikace).


Vždycky je lepší se dohodnout


K ideálnímu vyřešení celé situace vede dohoda. Pokud se manželé zvládnou dohodnout je to ideální stav. Díky novému občanskému zákoníku už ani není nutné mít dohodu o vypořádání písemně (i když my to i tak doporučujeme, přeci jen, co je psáno, to je dáno).


Pokud se dohoda týká majetkových věcí, kde je potřeba zanesení převodu o vlastnických právech, je samozřejmě nutné tuto dohodu mít písemně. Jedná se většinou o nemovitost. Např. zanesení převodu bytu na nového vlastníka do katastru nemovitostí.


Je důležité, aby vaši dohodou nebyla ohrožena práva třetích osob. Obvykle jde o situaci, kdy jeden z manželů převezme dluhy a současně se vzdá veškerého majetku ze SJM. V takovém případě je zřejmé, že dluhy by neměl z čeho splácet a věřitelé by tak pravděpodobně své finance již nikdy neviděli.


Sepíšete-li dohodu písemně, je účinná ode dne, kdy SJM zaniká.


ADVOKÁTA SDĚLUJE:
Za poslední rok jsme uzavřeli s klienty desítky dohod, a to jen díky našemu přístupu. Dokonce i po 4 letém souzení lze uzavřít dohodu. Jen je obrovská nevýhoda, zratit 4 roky života souzením. Proto doporučuji najít takového advokáta, který má k uzavíráním dohod velmi blízko.


Zánik SJM a jeho vypořádání


SJM zaniká rozvodem manželství. Jeden ze způsobů, jak se po rozvodu vypořádat je právě dohoda. Ale pokud to ve vašem případě není možné, máte ještě další možnosti.

Dohoda se dá totiž uzavřít i později. Protože v průběhu rozchodu samozřejmě hrají velkou roli i emoce, ale s odstupem času se i to může uklidnit a je pravděpodobné že k dohodě nakonec přistoupíte.


Další cestou je podání návrhu o vypořádání SJM k soudu. Tento návrh můžete podat do 3 let od rozvodu a soud pak rozhodne o tom, komu jaký majetek a dluhy připadnou. Často se stává, že jeden z exmanželů dostane majetek a musí druhého vyplatit, nebo se věci rozdělí, případně se přistoupí k prodeji a následnému rozdělení zisku.


Pokud se nedohodnete ani nepodáte návrh na vypořádání SJM, dochází tak k uplatnění tzv. zákonné domněnky. Majetek tak připadne tomu z exmanželů, který je užíval jako vlastník pro svou potřebu, potřebu své rodiny nebo rodinné domácnosti. Ostatní SJM pak přechází včetně dluhů do podílového vlastnictví obou manželů.


Ocenění majetku při vypořádání


Soud se ve většině případů rozhoduje tak, aby každý z exmanželů dostal stejný podíl ze SJM. Jsou ale výjimky, kdy se rozhodne, že jeden z bývalých partnerů dostane méně (tzv. disparita podílů). Samozřejmě z opodstatněných důvodů. Jako např. když jeden z manželů bez souhlasu druhého manžela neúměrně SJM zadlužoval, případně snižoval hodnotu SJM (např. hrál automaty).


Při oceňování se vychází ze současných cen majetku, ale i dluhů. Soud také bere v potaz, zda některý z expartnerů vynaložil peníze, které byly výhradně jeho, na majetek společný. Nebo opačný případ, kdy jeden z expartnerů vzal peníze ze SJM a vložil je výhradně do svého.1 117 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page