top of page

Mgr. Zoltán Duna

Rozvodový právník

od roku 2009

  • Obrázek autoraMgr. Zoltán Duna

Jak na rozvod s cizincem. Aneb konec jedné mezinárodní pohádky.

Láska kvete nejen v každém věku, ale i napříč zeměmi a různými kulturami. Bohužel ani zde není zaručeno, že vydrží šťastně až do smrti a dochází k rozvodům. Rozvod s cizincem je sice složitější, ale není to neřešitelná situace. Jak postupovat, kde podat žádost o rozvod a na co pamatovat si přečtěte v článku.


Kdy o rozvodu rozhodují české soudy?

Při rozvodu mezinárodního manželství je nezbytné, abyste si řekli, v jaké zemi bude rozvod probíhat. V případě, že se chcete nechat rozvést v zahraničí, myslete na to, aby byl váš rozvod poté uznán českým právem. Jsou státy, kde rozvody probíhají pouze u notáře a to český zákon neuznává.

Váš rozvod bude český soud řešit vždy v těchto případech:

  • oba žijete v České republice,

  • alespoň jeden z manželů žije v ČR a zároveň se tu nachází vaše poslední společné bydliště. (Bydlištěm je myšleno místo, kde jste skutečně bydleli, ne místo trvalého bydliště.)


Český soud vás také může rozvést v případě, že jste oba cizinci, ale dlouhodobě žijete v ČR.


Rozvod manželů v rámci Evropské Unie

Na území EU se řídíme nařízením, které uvádí, jaké soudy jsou místně příslušné v rodinných i manželských záležitostem a tedy i při rozvodech.

Toto nařízení říká, že soud vás může rozvést v zemi, ve které:

  • máte nebo jste měli jako manželé společné obvyklé bydliště, nebo jeden z vás zde ještě bydlí,

  • má bydliště odpůrce,

  • má jeden z manželů obvyklé bydliště a manželé podali společně návrh na zahájení rozvodového řízení,

  • má ten z manželů, který podal návrh na rozvod, obvyklé bydliště po dobu nejméně jednoho roku bezprostředně před podáním návrhu (je-li občanem tohoto státu, stačí 6 měsíců),

  • jsou oba manželé státními příslušníky.


Pojďme si pro lepší představu uvést příklad:

Manžel je Čech a manželka Slovenka, momentálně žijí společně v Rakousku. Pokud se chtějí rozvést, nejde to v ČR, ale vzhledem k obvyklému bydlišti, by je měl rozvést soud v Rakousku. Kdyby se ovšem manžel vrátil a bydlel v ČR po dobu minimálně 6 měsíců, mohlo by rozvodové řízení proběhnout zde.MŮJ TIP

"Aby se rozvod s cizincem netáhl dlouho, doporučuji se v takovém případě obrátit na zkušeného právníka. Protože každý dokument, který dodáte později, může celé rozvodové řízení prodloužit a proces tak může trvat déle, než je vám milé."


Rozvod mimo území Evropské Unie

Samozřejmě dochází k rozvodům i mezi manželi, kdy jeden z nich není občanem EU, nebo manželi, kteří v EU nežijí. Pak samozřejmě postupujeme podle jiných pravidel.

Vycházíme opět z toho, kde manželé žijí a mají tedy obvyklé bydliště. Každý stát má svoje právní předpisy a nařízení, v nichž najdete, zda a za jakých podmínek se v dané zemi můžete rozvést či nikoli.

V ČR je tato úprava uvedena v zákoně o mezinárodním právu soukromém.

Může se stát, že na vaši situaci neexistuje mezinárodní právní úprava nebo předpis EU. V takové situaci platí, že vás může rozvést český soud a to v následujících případech, kdy:

  • jeden z manželů má občanství ČR,

  • manžel, který podal žádost o rozvod má v Česku obvyklý pobyt.


Z toho tedy vyplývá, že v ČR se můžete rozvést pokud jste oba cizinci a žijete tu. Existují samozřejmě i výjimky, kdy soud rozvede manžele, oba cizince, i přes to, že tu nemá odpůrce bydliště. Dochází k tomu například, kdy tu oba žili a navrhovatel tu má obvyklý pobyt a druhý partner se k jeho návrhu připojí.


MŮJ TIP


"Pokud rozvodové řízení podají oba manželé každý v jiném státě, soud, kam byl podán návrh později, automaticky rozvodové řízení přeruší a vyčká do doby, než je určena příslušnost druhého soudu."

Platí zahraniční rozvod na území ČR?

Rozvedli jste se v zahraničí, vracíte se zpět domů a nevíte, zda vám české soudy uznají rozhodnutí o rozvodu?

Opět jsou zde dvě varianty. Pokud máte rozhodnutí o rozvodu ze země, která je součástí EU, stačí jeho úřední přeložení do češtiny.

Máte-li rozsudek ze země mimo EU, potřebujete formální uznání u českého soudu.

Vždy tedy pamatujte na to, že je důležité mít v ruce nějaký doklad pro české úřady.


6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page